Novinky

Srdečne Vás, milí rodičia, pozývame na rozlúčku s predškolákmi, ktorá sa bude konať dňa 30.6.2022 od 15.00 -17.00 na školskom dvore SMŠ....

                        Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý sa pričinil o rozvoj detskej reči  a číta...

ZÁPIS   DETÍ do SMŠ créme de la créme   Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás pozývame na zápis do SMŠ créme de la créme na šk...

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/10079:1 – A1810, s ...

Subscribe to Our Newsletter