Zápis detí š.r. 2019 /2020

OZNAM

Riaditeľka SMŠ créme de la créme , Štúrova 44, Košice oznamuje,

že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2019/2020 sa uskutoční

v termíne od 02.05.2019 do 15.05.2019

 čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. v budove Súkromnej materskej škôlky, Štúrova 44 v Košiciach.

K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 30.júna 2019.

Momentálne je v našej škôlke možný zápis aj počas celého kalendárneho roka,nakoľko nám to kapacita našej SMŠ dovoľuje.

Na základe telefonickej dohody sa viete prísť pozrieť, a prípadne Vám odpovieme na Vaše otázky osobne.

 

 

Subscribe to Our Newsletter