Prečo sa nebáť návštevy u doktora

V piatok 8.11.2019 nás navštívi Ester, aby nám zábavnou formou porozprávala,

prečo sa nemáme báť návštevy u pána doktora/ doktorky. 🙂

Subscribe to Our Newsletter