Zápis detí do SMŠ créme de la créme na šk.r. 2020/2021

Zápis do našej súkromnej materskej školy sa bude konať:

      30.apríla 2020  v čase od 9.00 – 13.00 hod 

      4.mája 2020 v čase od 12.00 – 15.00 hod

prihlásiť sa môžete aj priebežne elektronicky,alebo po telefonickom dohovore osobne .

Podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosti nám môžete zasielať aj emailom: riaditel@mssturova.sk

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať,ale je potrebné ho do 30.júna 2020 .

Stačí len vyplnená prihláška, ktorú nájdete aj na tejto stránke a Váš doklad totožnosti.

Tešíme sa na nových kamarátov.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť na 0915 265 403.

SMŠ créme de la créme

Subscribe to Our Newsletter