Organizačná zmena od 1.6.2020 – 31.8.2020 na základe rozhodnutia ministerstva školstva

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti nasledujúce informácie.

Prevádzka SMŠ créme de la créme začína od 1.6.2020

Riaditeľstvo SMŠ créme de la créme po dohode so zriaďovateľom vydáva nasledovné pokyny pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich SMŠ créme de la créme platné od 1.6.2020 do 31.8.2020

Vydané pokyny sú v súlade s nariadením Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

  • Prevádzka SMŠ bude otvorená od 7:30 hod. – 16:30 hod. v pracovných dňoch.
  • Do SMŠ môžu priviesť a odviesť dieťa len osoby žijúce v jednej domácnosti, preto Vás žiadame, aby ste priniesli menný zoznam osôb, ktoré budú deti doprevádzať počas toho obdobia do materskej školy, súrodenec musí byť starší ako 10 rokov.
  • Pred vchodom do budovy SMŠ dodržiavajte 2m rozostupy, s rúškom – žltá páska na zemi.
  • Do priestorov SMŠ môže vstúpiť len jedna dospelá osoba s dieťaťom, s rúškom na tvári. Pri vchode bude odmeraná teplota dieťaťu ( do 37,2 ͦ C) a následná povinná dezinfekcia rúk.
  • Dospelá osoba môže ostať v šatni max. do 10 min.
  • Zákonný zástupca dieťaťa zabezpečí pre svoje dieťa náhradné rúško (to máte od nás), ktoré nechá v skrinke dieťaťa a označí ho iniciálami dieťaťa.
  • Zákonný zástupca je povinný nahlásiť riaditeľke školy karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom pre deti a dorast.
  • Zákonný zástupca, alebo doprevádzajúca osoba denne podpisuje Prehlásenie o zdravotnom stave, ktoré mu poskytne učiteľka v triede dieťaťa. Z tohto dôvodu je nutné, aby mala každá osoba vlastné pero.
  • Hračky z domáceho prostredia sú počas tohto obdobia dovolené, ale musia byť každý deň vydenzifikované alebo vypraté.
  • Prosíme vás, aby ste dodržiavali upravenú prevádzkovú dobu ( zohľadňujte prosím to, že na preberanie detí, je potrebná väčšia časová rezerva).

 

 

 

Subscribe to Our Newsletter