Rozvojové programy so školskou psychologičkou

Vážení rodičia,

po dohode s pani psychologičkou Mgr. Natáliou Krokavcovou sme sa zapojili do dvoch rozvojových programov, ktorých bude aj koordinátorkou.

  1. Rozvojový program – „Budúci školák“

Program sa zameriava na celkový osobnostný a kognitívny rozvoj dieťaťa v materskej škole. Aktivity sú zamerané na objavovanie a rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa, na rozvoj osobnostnej percepcie, emocionality, sociálnej percepcie a tvorivosti. Program pozostáva z 5 stretnutí po 45 min. Je určený pre deti od 5 rokov (deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky).

  1. Rozvojový program „Trieda plná pohody“

Program sa zameriava na možnosť rozvoja osobnosti dieťaťa v predškolskom veku za pomoci využitia konkrétnych hier a aktivít na rozvoj prosociálnej výchovy. Zároveň umožňuje stimulovať originalitu a nové myšlienky, pomáha nachádzať alternatívy pri riešení problémov, podporiť sebavedomie detí a ich vieru vo vlastné sily.

Program pozostáva z 5 stretnutí po 45 min. Je určený pre deti od 4 rokov (ale u nás sa môžu zúčastniť programu aj najmladšie deti 🙂 ).

Realizácia programu od marec – do apríl 2021.

Presné inštrukcie ohľadom organizácie programov Vám budú oznámené  v priebehu októbra prostredníctvom triednej pani učiteľky.

 

 

 

Subscribe to Our Newsletter