Novinky

                        Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý sa pričinil o rozvoj detskej reči  a číta...

ZÁPIS   DETÍ do SMŠ créme de la créme   Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás pozývame na zápis do SMŠ créme de la créme na šk...

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/10079:1 – A1810, s ...

Milí rodičia, prevádzka našej materskej školy bude v čase od 8.2.2021 do 15.2.2021 prerušená. Nástup do materskej školy je 16.2.2021. Veľmi...

Subscribe to Our Newsletter