Zápis detí do MŠ 2021/2022

ZÁPIS   DETÍ

do SMŠ créme de la créme

 

Vážení rodičia a milé deti,

srdečne Vás pozývame na zápis do SMŠ créme de la créme na školský rok 2021/2022.

Oficiálny termín zápisu je od 3.5.2021 do 31.5.2021. Zápis detí je možný počas celého roka vzhľadom na kapacitu materskej školy.

Rodič môže podať žiadosť:

  • osobne k dverám SMŠ,
  • poštou, alebo kuriérom na adresu SMŠ créme de la créme,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

SMŠ ponúka: celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku 2-6 rokov,

podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu „créme de la créme“,                 

         – kvalifikovaný personál,

  • záujmové krúžky ( anglický krúžok, keramika, tanečný krúžok) pod dohľadom kvalifikovaných lektorov,
  • rôzne akcie, mimoškolské aktivity, kurzy (korčuľovanie).

Podmienky prijatia:

  • deti, ktoré k 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov – povinné vzdelávanie
  • každá veková skupina od 2 rokov ak majú osvojené hygienické návyky a sú samostatné

K zápisu potrebujete:

vypísanú Žiadosť o prijatie dieťaťa do SMŠ,

– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od ošetrujúceho pediatra

Žiadosť o prijatie do SMŠ spolu s Potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa si môžete stiahnuť aj na našej stránke www.mssturova.sk

Kontakty:

Tel. kontakt: 0918/757 178

E -mail: riaditel@mssturova.sk

Adresa: Súkromná materská škola créme de la créme, Štúrova 44, Košice 040 01

 

Tešíme sa na Vás.

                                 

Subscribe to Our Newsletter