Category Archives: Nezaradené

Rozlúčka s predškolákmi

Srdečne Vás, milí rodičia, pozývame na rozlúčku s predškolákmi, ktorá sa bude konať dňa 30.6.2022 od 15.00 -17.00 na školskom dvore SMŠ. Program: Rozlúčka predškolákov so SMŠ Sľub predškolákov Diskotéka Pohostenie Skákací hrad pre detičky Tešíme sa na spoločnú párty s Vami rodičmi 🙂

Read More

Od septembra Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina pre deti vo veku 5 -6 rokov na rozvoj detskej reči a čítania s certifikovanou pedagogičkou

                        Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý sa pričinil o rozvoj detskej reči  a čítania. Jeho metóda patrí medzi najprepracovanejšie metódy, vďaka ktorej sa dnes deti učia čítať. Žil v 20. storočí a zaoberal sa vývojom reči u žiakov,  vývojovou psychológiou detí a psychológiou hry. V oblasti vývojovej…

Read More

Zápis detí do MŠ 2021/2022

ZÁPIS   DETÍ do SMŠ créme de la créme   Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás pozývame na zápis do SMŠ créme de la créme na školský rok 2021/2022. Oficiálny termín zápisu je od 3.5.2021 do 31.5.2021. Zápis detí je možný počas celého roka vzhľadom na kapacitu materskej školy. Rodič môže podať žiadosť: osobne k dverám SMŠ,…

Read More

Vstup do prevádzky materskej školy

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/10079:1 – A1810, s účinnosťou od 8.3.2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č.77 z 5.2.2021, pokračuje výchovno-vzdelávací proces v našej SMŠ prezenčnou formou prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Podmienkou na dochádzku dieťaťa do SMŠ je negatívny test zákonného zástupcu nie starší…

Read More

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy

Milí rodičia, prevádzka našej materskej školy bude v čase od 8.2.2021 do 15.2.2021 prerušená. Nástup do materskej školy je 16.2.2021. Veľmi sa na Vás tešíme. SMŠ créme de la créme 🙂

Read More

Subscribe to Our Newsletter