Category Archives: Nezaradené

Od septembra Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina pre deti vo veku 5 -6 rokov na rozvoj detskej reči a čítania s certifikovanou pedagogičkou

                        Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý sa pričinil o rozvoj detskej reči  a čítania. Jeho metóda patrí medzi najprepracovanejšie metódy, vďaka ktorej sa dnes deti učia čítať. Žil v 20. storočí a zaoberal sa vývojom reči u žiakov,  vývojovou psychológiou detí a psychológiou hry. V oblasti vývojovej…

Read More

Zápis detí do MŠ 2021/2022

ZÁPIS   DETÍ do SMŠ créme de la créme   Vážení rodičia a milé deti, srdečne Vás pozývame na zápis do SMŠ créme de la créme na školský rok 2021/2022. Oficiálny termín zápisu je od 3.5.2021 do 31.5.2021. Zápis detí je možný počas celého roka vzhľadom na kapacitu materskej školy. Rodič môže podať žiadosť: osobne k dverám SMŠ,…

Read More

Vstup do prevádzky materskej školy

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/10079:1 – A1810, s účinnosťou od 8.3.2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č.77 z 5.2.2021, pokračuje výchovno-vzdelávací proces v našej SMŠ prezenčnou formou prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Podmienkou na dochádzku dieťaťa do SMŠ je negatívny test zákonného zástupcu nie starší…

Read More

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy

Milí rodičia, prevádzka našej materskej školy bude v čase od 8.2.2021 do 15.2.2021 prerušená. Nástup do materskej školy je 16.2.2021. Veľmi sa na Vás tešíme. SMŠ créme de la créme 🙂

Read More

Vianočné prázdniny

Milí rodičia, materská škola bude zatvorená od 21.12.2020 do 6.1.2021. Vidíme sa v  škôlke 7.1.2021 🙂 Prajeme krásne a požehnané Vianoce a PF 2021 🙂  

Read More

Rozvojové programy so školskou psychologičkou

Vážení rodičia, po dohode s pani psychologičkou Mgr. Natáliou Krokavcovou sme sa zapojili do dvoch rozvojových programov, ktorých bude aj koordinátorkou. Rozvojový program – „Budúci školák“ Program sa zameriava na celkový osobnostný a kognitívny rozvoj dieťaťa v materskej škole. Aktivity sú zamerané na objavovanie a rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa, na rozvoj osobnostnej percepcie, emocionality, sociálnej percepcie a tvorivosti. Program pozostáva…

Read More

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Úprava prevádzkových podmienok po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19. Dané podmienky rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Odporúčania sú koncipované v troch úrovniach – zelená, oranžová a červená fáza. Súkromná materská škola créme de la créme je v zelenej fáze (v SMŠ sa nevyskytuje žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID –…

Read More

Divadielko GAŠPARKO v našej mš

11.9.2020 (piatok) , nás navštívi úžasné divadielko Gašparko. Máme sa na čo tešiť.  Dlhý, Široký a Bystrozraký Traja kamaráti majú veľkú silu. Keď černokňažník unesie princeznú, sú vždy pripravení pomôcť princovi aj napriek jeho zlým kúzlam.

Read More

Subscribe to Our Newsletter