Category Archives: Nezaradené

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy

Milí rodičia, prevádzka našej materskej školy bude v čase od 8.2.2021 do 15.2.2021 prerušená. Nástup do materskej školy je 16.2.2021. Veľmi sa na Vás tešíme. SMŠ créme de la créme 🙂

Read More

Vianočné prázdniny

Milí rodičia, materská škola bude zatvorená od 21.12.2020 do 6.1.2021. Vidíme sa v  škôlke 7.1.2021 🙂 Prajeme krásne a požehnané Vianoce a PF 2021 🙂  

Read More

Rozvojové programy so školskou psychologičkou

Vážení rodičia, po dohode s pani psychologičkou Mgr. Natáliou Krokavcovou sme sa zapojili do dvoch rozvojových programov, ktorých bude aj koordinátorkou. Rozvojový program – „Budúci školák“ Program sa zameriava na celkový osobnostný a kognitívny rozvoj dieťaťa v materskej škole. Aktivity sú zamerané na objavovanie a rozvíjanie jedinečného potenciálu dieťaťa, na rozvoj osobnostnej percepcie, emocionality, sociálnej percepcie a tvorivosti. Program pozostáva…

Read More

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Úprava prevádzkových podmienok po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19. Dané podmienky rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Odporúčania sú koncipované v troch úrovniach – zelená, oranžová a červená fáza. Súkromná materská škola créme de la créme je v zelenej fáze (v SMŠ sa nevyskytuje žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID –…

Read More

Divadielko GAŠPARKO v našej mš

11.9.2020 (piatok) , nás navštívi úžasné divadielko Gašparko. Máme sa na čo tešiť.  Dlhý, Široký a Bystrozraký Traja kamaráti majú veľkú silu. Keď černokňažník unesie princeznú, sú vždy pripravení pomôcť princovi aj napriek jeho zlým kúzlam.

Read More

Dopravná výchova s pani policajtkami

29.7.2020 nás navštívia pani policajtky a porozprávame sa, ako sa máme správať na ceste aj mimo nej. Potešia nás milými darčekmi ……. Opäť si vyskúšame ako sa v takom policajnom aute sedí a púšťajú húkačky……………. 🙂  

Read More

Pribudne nám ďalší krúžok pohybovo – tanečná príprava

Od augusta pridávame nový krúžok –  v cene. Ide o pohybovo – tanečnú prípravu s certifikovanou lektorkou Lenkou, ktorá je majsterkou Slovenska, Európy a sveta. Dlhé roky pracuje s detičkami aj vo veku od 3-6 rokov. Veľmi sa na tanečnú tešíme 🙂 

Read More

V auguste nás čaká spoločné popoludnie s rodičmi a ujom Ľubom

Milí rodičia a detičky,zapísať do kalendára 10.8.2020 o 15.00 hod. !! Účasť povinná aj detičiek aj rodičov,spoločné popoludnie plné súťaží,pesničiek,tanca,smiechu ….. S občerstvením ……..😉🥳👯‍♂️👯‍♀️🕺💃

Read More

Organizácia v SMŠ od 15.6.2020

Vážení rodičia, tieto pokyny rešpektujú plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 15. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prevádzka SMŠ créme de la créme bude otvorená od 7:00 – 17:00 hod. v pracovných dňoch. Prevádzka  Súkromnej materskej školy počas mesiacov júl…

Read More

Organizačná zmena od 1.6.2020 – 31.8.2020 na základe rozhodnutia ministerstva školstva

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti nasledujúce informácie. Prevádzka SMŠ créme de la créme začína od 1.6.2020 Riaditeľstvo SMŠ créme de la créme po dohode so zriaďovateľom vydáva nasledovné pokyny pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich SMŠ créme de la créme platné od 1.6.2020 do 31.8.2020 Vydané pokyny sú v súlade s nariadením Ministerstva školstva, vedy…

Read More

Subscribe to Our Newsletter