Náš tím

Vážení rodičia,

radi by sme Vám predstavili pani učiteľky, ktoré sa s láskou starajú o všetky potreby našich detičiek.

 

Výberu a kvalite našich pani učiteliek, sme venovali najväčšiu pozornosť.

Nakoľko si veľmi dobre uvedomujeme, ako veľmi môže uškodiť nesprávny prístup k dieťaťu v jeho terajšom ale i v budúcom rozvoji.Vieme, že krátky text a fotografia ani zďaleka neodzrkadľujú skutočné schopnosti a osobnosť človeka. 

Naši pedagógovia sú plne kvalifikovaní, tvoriví, trpezliví, milujúci a láskaví, dokážu  si pre úsmev a šťastie Vašich detičiek urobiť zo seba srandu, ale ich aj plnohodnotne vzdelávať vo všetkých oblastiach potrebných pre ich rozvoj.

 

Ivana Pečeňáková Pavlovičová Zriaďovateľ a konateľ materskej školy

                                                                                                                       ,, Deti milujú toho, kto ich miluje;                 

                                                                                                                                                 a kto nemôže milovať

                                                                                                                          len veľmi málo dosiahne pri ich výchove.“

                                                                                                                                    J.W.Goethe

        

Materská škola créme de la créme  je pre ňu splnený celoživotný sen a srdcová záležitosť.

Deti v škôlke a celý tím berie ako svoju „druhú rodinu“ .

                                                                                  

Dominika Molnárová – učiteľka Sovičiek,  riaditeľka SMŠ

Dominika ukončila strednú Katolícku pedagogickú školu sv. Cyrila a Metóda odbor učiteľstvo v materskej škole  a následne na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove absolvovala vzdelanie I. stupňa v odbore Predškolská a elementárna pedagogika. Cenné skúsenosti nadobudla počas štúdia  v predškolských zariadeniach a pri práci s detičkami.
Zameriava sa na rozvíjanie ich osobností po sociálno-emocionálnej stránke s využitím vhodných výchovno-vzdelávacích aktivít primeraných veku a individuálnym osobnostiam detí. Ovláda hru na klavír, flautu, využíva spevácke skúsenosti zo zboru. Je veselá, spoľahlivá, empatická, kreatívna, deti si ju hneď obľúbia. Svoje povolanie berie ako poslanie a koníček, práca ju napĺňa a baví.

Diana Bilá Tr.učiteľka Sovičiek

Dianka má úspešne ukončené  štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove – predškolská a elementárna pedagogika odbor učiteľstvo v materskej škole. Má niekoľkoročnú prax s prácou s deťmi.  Medzi jej najsilnejšie stránky patrí hra na flautu, gitaru a spev, obľubuje maľovanie a kreslenie a šport. Je kreatívna, veselá, empatická, komunikatívna a flexibilná a deti si ju hneď obľúbia.

Viktória Fafráková Tr.učiteľka Včeličiek

                             Viki študuje na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove – predškolská a elementárna pedagogika. Je veselá, komunikatívna, empatická, spoľahlivá a  veľmi tvorivá. Deti si ju ihneď obľúbia. Práca s deťmi ju napĺňa, má k nim citlivý, pokojný a kamarátsky prístup. Rada sa vzdeláva a nové poznatky aplikuje v praxi. Prácu v materskej škole vníma ako poslanie. Za veľmi dôležité považuje spoluprácu rodičov hlavne pri výchovných a vzdelávacích problémoch.

Lucia Ondrejováučiteľka Včeličiek

Lucka je pani učiteľka s dlhoročnou praxou. Prácu s detičkami miluje. Venuje sa spevu a hrá na klavír. Rada sa vzdeláva, v predškolskej pedagogike sa zlepšuje  samoštúdiom literatúry pre MŠ. Je veľmi pokojná, empatická, zodpovedná, kreatívna a vie detičky zaujať po každej stránke. Prácu v materskej škole vníma ako poslanie.

Adriána Taišová – kuchárka

Spokojné brušká sa rovná spokojné detičky. Pani kuchárka Aďka,je veľmi kreatívna  a nikdy neobsedí. Deti ju zbožňujú ,dokáže ich motivovať k zjedeniu aj toho čo „nemajú radi“. Je empatická,spoľahlivá a veselá.

Subscribe to Our Newsletter