Strava – jedálny lístok

V materskej škole dbáme na zdravé stravovanie detí, desiate,obedy a  olovranty v súlade s predpísanými odporúčanými dennými dávkami stavebných látok, vitamínov, minerálov a stopových prvkov, potrebných pre zdravý rast a vývoj dieťaťa.

Denné menu pripravuje Spoločenský Pavilón,s.r.o. s licenciou na stravovanie detí v predškolskom zariadení,ktorý nám aj stravu prináša do našej výdajnej školskej kuchyne.

Deti majú po celý deň k dispozícii ovocné nesladené čaje, čerstvú pitnú vodu a ovocie.

Deťom ponúkame zdravú stravu, prispôsobenú aj deťom s poruchami výživy a neznášanlivosťou niektorých potravín.

Detičky nepapajú v triedach,ale v samostatnej  jedálni.

Týždený jedálny lístok (po kliknutí sa zväčší)

Subscribe to Our Newsletter