Prerušenie vyučovania v školských zariadeniach

Važení rodičia,

Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti

na prerušenie od 16.3.2020 do 29.3.2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30.marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania inak ako prezenčnou formou.

Toto obdobie nieje obdobím školských prázdnin,ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID – 19.

Naše pani učiteľky Vám denne zasielajú video výučbu ..

V prípade zmien,nových informácií Vás budeme o všetkom informovať.

Prajeme Vám hlavne zdravie, trpezlivosť a pohodu…

Držme si spoločne prsty, aby sme sa v čo najkratšom  čase opäť spolu stretli.

SMŠ créme de la créme

Subscribe to Our Newsletter