Organizácia v SMŠ od 15.6.2020

Vážení rodičia,

tieto pokyny rešpektujú plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 15. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prevádzka SMŠ créme de la créme bude otvorená od 7:00 – 17:00 hod. v pracovných dňoch.

Prevádzka  Súkromnej materskej školy počas mesiacov júl a august  bude prebiehať v štandardnom režime, ako v iných rokoch.

  • za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie.

  • Preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom bude náhodné.
  • Pri vchode do priestorov SMŠ si vydenzifikujte ruky a až potom môžete ísť do šatne.
  • Hračky z domu sú dovolené, ale za predpokladu, že denne budú vypraté, alebo vydenzifikované.
  • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
  • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
  • Čas v šatni nie je obmedzený, ale žiadame Vás, aby ste sa bezdôvodne nezdržiavali vo vnútorných priestoroch SMŠ.
  • Od 15.6.2020 budú obidve skupiny spojené do jednej triedy Včielky (na prízemí).
  • Od pondelka znova začíname s umývaním zúbkov, preto Vás žiadame, aby ste deťom priniesli nové zubné kefky.

 

 

Subscribe to Our Newsletter