Vstup do prevádzky materskej školy

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/10079:1 – A1810, s účinnosťou od 8.3.2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č.77 z 5.2.2021, pokračuje výchovno-vzdelávací proces v našej SMŠ prezenčnou formou prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Podmienkou na dochádzku dieťaťa do SMŠ je negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako sedem dní.

Po každom pretestovaní a preukázaní sa aktuálnym negatívnym testom na COVID-19, zákonný zástupca podpíše Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Tlačivo si vyzdvihne v dolnej triede. 

 

ZÁKAZ VSTUPU na základe vyhlášky č.47 ÚVZ SR do priestorov prevádzky

Súkromnej materskej školy créme de la créme, , bez predloženia k nahliadnutiu príslušného dokladu.

——————————————————————————

Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 V. v. platí od 08.02.2021  zákaz vstupu do priestorov našej materskej školy.

Zákaz sa nevzťahuje 

  • na osoby s platným negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní
  • na osoby s potvrdením, ktoré nahrádza výsledok testu v zmysle Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR

Na tento účel vyžadujeme predložiť k nahliadnutiu príslušný doklad, bez tohto dokladu bude vstup ZAKÁZANÝ.

Subscribe to Our Newsletter